Založ si blog

Keď dá dúbravský richtár ruku za niekoho do ohňa. . .

Problémy a hlavnou kontrolórkou Ruženou Záthureckou zistené a potvrdené vážne nedostatky, ktoré boli v minulom volebnom období (2010-2014) pri prideľovaní bytov v mestskej časti Dúbravka, boli pred komunálnou kampaňou 2014 často medializované a vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní, ba aj prokuratúrou. Dokonca to bola aj nosná téma pravicovej koalície.

Najviac rozruchu vtedy spôsobilo „násilné vyhostenie“ 10 člennej rodiny Bláhovcov z 1- izbového obecného (nájomného) bytu. Dôvodom bola sekera na nájomnom vo výške 31 000 eur! Ak by bola výška nájomného 300 eur (podľa vyjadrenia poslanca Juraja Káčera uvedeného v zápisnici), Bláhovci by nemohli platiť takmer 10 rokov!!! Obci to akosi neprekážalo. Nechcem priamo napísať, že v hospodárení bol chliev, ale áno, bol. Rádovo u niekoľkých zamestnancov, čo skonštatovala aj kontrolórka obce po hĺbkovej kontrole.

Pentagón - drogové doupě, kde nájdete návykové a psychotropné látky, neporiadok, injekčné striekačky..

Pentagón – drogové doupě, kde nájdete návykové a psychotropné látky, neporiadok, injekčné striekačky..

Je zbytočné sa pýtať prečo obec neinformovala Bláhovcov o narastajúcom dlhu, až dospel do astronomickej cifry. Možno účel. Nezaúčtované položky, absolútne neprehľadná situácia, kto dĺži obci a koľko, ako sa prideľujú byty, aké sú podmienky na ich získanie..Slovami štamgasta povedané – bordel, za ktorý neniesol nik zodpovednosť.

Byt bol jednoducho v dezolátnom stave… dostali lepší a väčší, lenže na opačnom konci Bratislavy. V neslávne známom – Pentagóne.

Pre tých, ktorým táto kauza stará štyri roky unikla, krátka rekapitulácia medializovaného príbehu v priložených publikovaných odkazoch:

http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/vystahovana-rodina-z-dubravky-najskor-do-pentagonu-teraz-ulicu.html

https://www.cas.sk/clanok/281532/zadlzenu-rodinu-vystahovali-do-bratislavskeho-pentagonu-byt-pre-8-deti-dostal-brat-uradnicky/

ČO JE DOMA, TO SA POČÍTA

Brat vtedajšej šéfky personálneho oddelenia Laury Sobotovičovej, p. Šuliman byt napokon po neprispôsobivých a najmä neplatiacich Bláhovcov, dostal. Údajne splnil všetky podmienky na pridelenie v rekordne rýchlom čase a zaplatil tretinu z dlhu, niečo vyše 10 000 eur. Vzápätí ho ale previedol darovacou zmluvou na svojho brata, s trvalým pobytom v Leopoldove… Prečo ho previedol pre brata je jasné. On by ho kvôli nesplneným podmienkam totiž nedostal. Áno, podvod „par excellance“. Na obecnom byte v správe obce vzniklo zároveň záložné právo v prospech Hlavného mesta.

Starosta Martin Zaťovič vo svojom predvolebnom boji o stoličku richtára sľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa pán Bláha s rodinou mohol vrátiť tam, kde vyrastal – do Dúbravky. Do svojho vlastného bytu, pravda – ak si nájde prácu, aby mohol platiť nájomné. Rodinu Bláhovcov počas búrlivých zastupiteľstiev (máj 2014 – zápisnica je k dispozícii na webovej stránke obce) obhajovali najmä poslanci Juraj Káčer a Zdenka Zaťovičová (v tom čase šéfka sociálnej komisie – komisie, ktorá mala na starosti aj byty). Celý poslanecký klub z pravicových strán súcitil s rodinou, ktorá z malého bytu spravila, taký malý dúbravský Luník…

Z poslancov, ktorí rátali a kontrolovali každé obecné euro sa zrazu stal súticiaci spolok s Bláhovcami. Čo tam po dlhu neustále sa šplhajúcom k závratným sumám a ťažko uhraditeľným. Čo tam po zdemolovanom byte. Čo tam po hlboko zaťatej sekere.. „Chceme zachrániť Bláhovcov„, znelo unisono z koalície zloženej z deviatich strán. A Martin Zaťovič sa s tým vo volebnom programe stotožnil…  Rétorika, ktoru by sa mali prezentovať predovšetkým tí, ktorí majú sociálne otázky vo svojom straníckom portfóliu. Ale dobre, každý sľub sa ráta a občan Dúbravky nepozná predsa túto kauzu. „Chránime Dúbravčanov, lebo práve oni volia Dúbravčana“ – ako hlásali billboardy rozvešané po celej Dúbravke. Billboardy pána Martina Zaťoviča.

VYTIAHNUTÉ ZO ZÁPISNICE

Poslanec J. H a v r i l l a :

Ja len k tej rodine, ktorá bola vysťahovaná. Pán nedostava žiadne sociálne dávky, pretože bol viackrát trestaný a neprejavoval žiaden záujem o prácu. Ja som videl aj fotografie z bytu ktorý dokázal zdemolovať a myslím si, že to je už na úrovni Luníka 9. Skutočne, Zdenka (p. Zaťovičová) zbytočné emócie, ale v tejto chvíli trošku upokojme emócie z jednej aj z druhej strany, aby sme hovorili vecne a konkrétne. ZÁPISNICA 28. zas. MZ MČ B-Dúbravka 13.5.2014 99

Poslanec Ing. J. K á č e r :

(príspevok skrátený bez vytrhnutého kontextu, celý k dispozícii v zápisnici …- pozn. autora)  Trošku sa divím kolegom, že takto reagujú ako reagujú. Špeciálne sa divím členom bytovej komisie, lebo vidím že nemajú v týchto veciach vôbec jasno a nepoznajú tie podtóny týchto vecí. Táto rodina nemohla splácať 300 Eur nájom v byte v Dúbravke, tak sme im pomohli 440 Eur nájmom v byte v Pentagóne. Má to racio? Je to vôbec sociálne? Toto je absolútne nešťastné riešenie, nepomohlo to nikomu, dostali sme 8, či koľko ich bolo neviem, 10 detí. Nie sú to všetci Rómovia, myslím matka je Rómka, otec nie, ale to tu vôbec nehrá úlohu. Dostali sme ich do vážnej situácie. Mám obavy, že tie deti skončia niekde v nejakých sociálnych domovoch, čo bude možno aj tým lepším. ZÁPISNICA 28. zas. MZ MČ B-Dúbravka 13.5.2014 101

Poslanec Ing. P. H a n u l í k :

Nehnevajte sa, pokiaľ ja budem v tejto komisii, rodina ktorá tu celý život kradne, naplatí a druhí za nich musia toto znášať a dostane namiesto 1-izbového bytu, ktorý tak zničila, že Luník je proti ním luxusný hotel, dostanú pekný 2-izbový byt o ktorý sa dneska môžu starať, tak ja si nepripadám, že by som im nejako uškodil. Ja som im dal práve druhú šancu. Druhú šancu, že si naozaj nájdu zamestnanie a budú sa slušne správať.Miesto 1-zbiového bytu 2-izbový. Miesto zdevastovaného bytu vo výbornom stave.Ale naozaj tá komisia rieši aj to, aby sme nedali byt niekomu kto je až tak sociálne slabý že sa stane neplatič a druhí občania musia za neho doplácať. Nehnevajte sa, ja nechcem aby naši občania doplácali na druhých. Ďakujem. ZÁPISNICA 28. zas. MZ MČ B-Dúbravka 13.5.2014 102

RETROSPEKTÍVA A ČO ĎALEJ ?

Posuňme sa v príbehu o 3 roky ďalej. Martin Zaťovič, zvolený richtár by si mohol so svojim volebným tímom program nechať zviazať a publikovať ho ako minimálne diplomovú prácu. A sem tam nazrieť – čo to všetko Dúbravčanom prisľúbil. Má ešte stále byt pre prípadný návrat rodiny Bláhovcov k dispozícií? Alebo zmenil názor na túto rodinu, ktorá bola „vyhostená“ do neľudských podmienok? Ako bojoval s krivdou, ktorá sa im za Sandtnera stala? Aj na to sa pýtala na ostatnom miestnom zastupiteľstve (utorok 25.4.2017) bývalá zamestnankyňa úradu Daniela Olenočinová… tu je doslovný prepis jj príspevku v záverečnom bode „Rôzne“..

 

Občan: Chcela som sa spýtať pána starostu (Martina Zaťoviča), pretože vo svojej predvolebnej kampani si dal za úlohu vyriešiť určité byty, ktoré odovzdal bývalý starosta (Ján Sandtner) niektorým zamestnancom Miestneho úradu, konkrétne mám na mysli pána Šulimana – je to vlastne brat pani Sobotovičovej, ktorá pracovala na Miestnom úrade, ktorá tento byt nedostala úplne… úplne čisto, nazveme to hej. Vy ste teda veľmi bojovali o tento byt a ste povedali, že sa postaráte o to, aby pán Bláha sa vrátil do svojho bytu. Chcem sa teda spýtať kedy sa pán Bláha do svojho bytu vráti?

Starosta Martin Zaťovič: Pána Bláhu (.. ťažko zrozumiteľné prvé slová – pozn. autora) sme navštívili hned po voľbách v Pentagone (panelák hrôzy vo Vrakuni – drogové sídlo) kam ho bývalé vedenie odprevadilo, hej – a dostal ponuku, že áno, treba vybaviť byt, ak si nájde prácu, ktorú sme mu ponúkli. Dostal ponuku práce u pána Jankyho (fy pána Jankyho sa okrem iného zaoberá aj čistotou obce a vykonáva servis pre mestskú časť – pozn. autora), môže sem prísť pracovať. Akonáhle sa u pána Jankyho prihlási, v tom momente začneme pracovať na jeho byte. Pán Blaha sa neozval! Nekomunikoval s nami, neriešil, čiže dokonca to bolo aj v médiách zverejnené. Bolo to hneď po polroku, neviem v ktorom denníku a v televízii bolo odkomunikované, že sme riešili. Odvtedy sa pán Bláha neozval, čiže to bolo naše riešenie- nájdite si robotu, aby ste mohli platiť nájomné, my Vám túto robotu ponúkame. Potom budeme riešiť byt, ak nejaký vôbec je, lebo po minulom vedení byty takmer veľmi neostali

Občan: Ten byt bol už ale predaný…!!

Starosta Martin Zaťovič: ..  (dlhá pauza)… Na to sa môže právne oddelenie vyjadriť.To je naozaj, to sa musí právne vyjadriť k tomu

Občan:: Viem, že tam je už nejaký nový nájomca

Starosta Martin Zaťovič:: To priznám sa teraz.. napíšem Vám odpoveď k tomu písomne, ale naozaj, neviem sa teraz vyjadriť k tým bytom, neviem odpovedať. Vie to, môže k tomu pani kontrolórka niečo? Je nový vlastník, hej?

Občan:: To znamená, že tá tiaž (vecné bremeno, ťarcha – pozn. autora), ktorá tam bola u pani Sobotovičovej (sestra nájomcu p.Šulimana – pozn. autora), pretože to bol obecný byt, bol vymazaný ale podpísaný, hej? (na mysli ťarcha- pozn. autora)

Starosta Martin Zaťovič: Priznám sa teraz, ..

Občan: Ale veď to ste vy museli podpísať!…

Starosta Martin Zaťovič: Podpisujem denne niekoľko desiatok vecí, kľudne, hovorím, pozrieme sa na to.. a všetky odpovede dáme. pani kontrolórka teraz..

Kontrolórka obce Ružena Záthurecká: Ak môžem, pokiaľ si pamätám, tak pán Šuliman odkúpil ten byt a ako právoplatný vlastník, potom ho ďalej predal, na čo mal právo

Poslanec Juraj Káčer (bez prihlásenia vstúpil do diskusie z poslaneckej lavice): Ale niekto mu ho predal…Tomu Šulimanovi, kto to bol???

Kontrolórka obce Ružena Záthurecká: No úrad, úrad samozrejme)

Poslanec Juraj Káčer: Ale ktorý pán starosta?

Kontrolórka obce Ružena Záthurecká: Prosím?

Poslanec Juraj Káčer: Ktorý starosta ? (opakovane vyzýva kontrolórku k odpovedi)

Kontrolórka obce Ružena Záthurecká: To by som sa musela pozrieť do podkladov. To právnici musia vedieť…

Starosta Martin Zaťovič: Sme to riešili na prokurarúre, sa to riešilo, bolo to nemorálne, ale bolo to právne čiste, ale nemorálne, to si prečítate niekde inde, ale fakt, keď chcete všetky presné údaje, dátumy … vám dame (opäť nezrozumiteľná pasáž prehltnutých slov – pozn. autora), nebudem teraz reagovať. My sme v tomto vôbec nepochybili v súlade so zákonom

Občan:: Ďakujem

Celé zastupiteľstvo nájdete aj na – www.dubravskatv.sk/cms/miestne-zastupitelstvo-mestskej-casti-bratislava-dubravka-nazivo (konkrétna pasáž od 3:14:55) 

Aby sa teda nemuselo právne oddelenie, prednosta úradu a starosta Martin Zaťovič trápiť s písomnou odpoveďou, ako to teda je – kto kúpil, kedy kúpil nehnuteľnosť už bez vecného bremena, trochu ich predbehnem a uľahčím im prácu. Stačí nazrieť iba do listov vlastníctva – už bez ťarchy bol byt predaný novému nájomcovi 22.9.2016 – teda len pred pol rokom. To si ale starosta Zaťovič už nepamätá, svoj sľub definitívne pochoval a popálenú ruku z ohňa vytiahol… K prvému predaju prišlo v roku 2013 aj so záložným právom.

lv-1   lv2

REČI SA HOVORIA, CHLIEB SA JE..

Keď som pred troma rokmi s kolegom Hanulíkom na májovom zastupiteľstve tvrdil, že s dodržiavaním „nájomných podmienok“ to bude v tomto prípade ťažsie, slová sa potvrdili. No oveľa viac ma mrzí, že starosta Zaťovič opäť klame a to už dokonca aj v priamom prenose.

Najprv tvrdí, že žiadne byty k dispozícii nie sú..  ako by teda reagoval, keby pán Bláha prácu prijal? Kam by ho umiestnil ?

„Nevie“ (?) ani, že byt, ktorý teda sľúbil po návrate Bláhovcov, je už dávnejšie predaný...  predsa ako štatutár má podpisové právo..

Absurdná situácia nastala v čase, keď jeho blízky priateľ, dôverný spojenec, predĺžená ruka a partner z volebných billboardov, poslanec Juraj Káčer, ani len netušil, že byt „už nie je k dispozícii“. Šokujúce prekvapenie prišlo pri odpovedi na jeho otázku, ktorý starosta spomínaný byt predal a kedy…

Oveľa zarážajúcejší je fakt, že nevie čo ako starosta vlastne podpisuje. Nečítať dokumenty, lebo ich je mnoho (tak to priznal v doslovnom prepise) je smutný fakt a výhovorka na úrovni bývalého starostu obce Richnava, ktorý nevedel ani čítať ani písať a dokonca nedokázal ani opakovať predčítaný text starostovského sľubu pri inauguračnom akte. Bývalý učiteľ matematiky by mal mať presnosť ako hlavnú zásadu a dôsledne sa venovať každému „papieru“, ktorý sa mu objaví na stole na podpis.

Rozhodne, Bláhovci sú si strojcami svojho šťastia, dostali príležitosť, ktorú hlava rodiny nedokázala využiť. Je jasné, ani starosta nedokáže zázraky, dokáže (resp. mal by vedieť) však regulovať svoje sľuby, ktoré sú reálne a za ktoré sa neoplatí dávať ruku do ohňa. Za človeka, ktorý už mal v minulosti tuleniu chorobu.

Ale najmä… nezatajovať veci, o ktorých by mali vedieť poslanci. Aby sa nestalo, že poslanec, ktorý najviac obhajoval a veril v nápravu a finančnú disciplínu Bláhovcov, Juraj Káčer, s nemým úžasom čakal na odpoveď, pri ktorej musel starosta nepriamo priznať farbu. BYT UŽ NIE JE….

Zavádzanie alebo úmyselne zamlčaná pravda je, žiaľ, čoraz častejším znakom muža, ktorý získal veľkú dôveru Dúbravčanov pre svoju čistotu a nekonfliktnú povahu. Teraz sa tá slučka utkaná z predvolebných sľubov zaťahuje až príliš..  volebný program plný, no skutky zväčša prázdne. Tak ešte rok a pol.

P.S.: Na ostatnom mestskom zastupiteľstve v Dúbravke sa toho stalo oveľa viac. Pre tých, ktorí nemôžu tráviť 3 a pol hodiny pri sledovaní záznamu Vám v piatkovom blogu napíšem o tom, prečo dúbravská organizácia Matice slovenskej nedostala prenájom priestorov v Kultúrnom centre Fontána ani za symbolickú cenu, hoci pre obec pripravuje množstvo kultúrnych a spoločenských akcií a k tvorivej aktivite vedie aj tých mladších a prečo poslanci odpustili obrovský dlh organizátorom majstrovstiev v silovom športe v Dome kultúry….

foto: droogle

On

11.09.2018

Bol november 2009, krátko po župných voľbách… Môj vtedajší politický bývalý kolega mi pri stole vraví: „Poď, s niekym ťa zoznámim. Chce ti zablahoželať k dobrému výsledku!“. Vstal som a zamieril na druhý koniec obľúbeného podniku. „Teší ma, že Vás spoznávam a gratulujem“, podal mi dotyčný ruku a postavil sa zo stoličky, hoci mal [...]

List pre RTVS na reakciu antilistu RTVS proti pôvodnému listu RTVS. .

16.04.2018

Vážený pán generálny riaditeľ, vážené vedenie spravodajstva... na úvod o mne len toľko: v čase „hlbokej mečiarizácie s priesakom do druhého sľubovaného Švajčiarska (1995-2003)“, som priamo vytváral audiovizuálne hodnoty v Továrni na sny ((ako sa metaforicky označuje televízne prostredie).. Ešte pod značkou – STV.. (mimochodom, STV bude pre [...]

Z denníka ľudáka (1)

11.04.2018

Možno si spomínate ešte na tento status, ktorý uverejnila pred vyše mesiacom bratislavská krajská organizácia Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) po vražde nádejného novinára a môjho exkolegu z Ringieru Jána Kuciaka… Táto reakcia vtedy pobúrila asi každého, kto sa nenarodil s cynickou poruchou osobnosti a netrpel xenofóbnou demenciou… Samotné [...]

Kirjat Šmona / Izrael / Libanon /

Hizballáh zaútočil kaťušami na Izrael. Mieril na delostrelecké pozície

12.04.2024 23:26

Iránom podporované libanonské hnutie uviedlo, že išlo o odvetu za izraelské údery na juhu Libanonu.

Transgender /

Nemecko schválilo zákon, ktorý uľahčuje zmenu krstného mena a rodovej identity

12.04.2024 22:29

Zmeny sa týkajú predovšetkým transrodových, intersexuálnych a nebinárnych osôb, z ktorých mnohé sa zasadzovali za tieto reformy.

Election 2024 Trump

Trump zradil Ukrajincov. Myslí si, že časť ich štátu by mala patriť Putinovi

12.04.2024 21:50

Bývalá poradkyňa Donalda Trumpa tvrdí o americkom exprezidentovi, že sa nevedel zmieriť s tým, že Ukrajina je suverénny štát.

jadrová zbraň strela nuclear

Rusko oznámilo test medzikontinentálnej rakety. Podľa Moskvy bol úspešný, o aký typ rakety išlo, neprezradila

12.04.2024 21:04

Raketu alebo stopy po nej zaznamenali obyvatelia Volgogradskej, Astrachanskej alebo Orenburskej oblasti na juhu Ruska.

Jozef Havrilla

Úder pod pás ti dá len ten, kto vyššie nedosiahne....

Štatistiky blogu

Počet článkov: 82
Celková čítanosť: 530627x
Priemerná čítanosť článkov: 6471x

Autor blogu